INFORMACJA dotycząca PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BABIAK
dotycząca
PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Babiak korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.
Kanalizacja sanitarna powinna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Nie można jej traktować jako śmietnika na odpady dlatego też, zwracamy się z apelem do jej użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, owoce, warzywa),
  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki),
  • artykułów higieny intymnej, pieluszek,
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
  • odpadów stałych: piasku, popiołu, szkła, tekstyliów,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, lakierów, sztucznych żywic, mieszanin cementowych,
    substancji żrących i toksycznych.

PAMIĘTAJMY, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej:
zwiększa koszty utrzymania kanalizacji, powoduje problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków m.in. zalewanie piwnic w budynkach, brak drożności sieci, podlega przepisom karnym: karze grzywny określonej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015 r., poz. 139).