Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

Logo Instytut Ksiązki czerwone tło białe napisyGminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Operataorem tego programu jest Instytut Książki.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Całkowita wnioskowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 16 573,00 zł.
Finansowy wkład własny GOKiBP wynosi 2 486,00 zł, tj. 15,00% całkowitej kwoty wydatków na realizację zadania.
Instytut Książki przyznaje GOKiBP na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 14 087,00 zł.