Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Wójt Gminy Babiak ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, który odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku,

1) o godzinie 11:00

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 77 i 124, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9.
Powierzchnia nieruchomości: 1,89 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RV – 0,64 ha RVI – 0,79 ha; Pastwiska (PsIV –  0,82 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 989,10 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 100,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak.

 

2) o godzinie 11:45

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00016236/9
Powierzchnia nieruchomości: 7,69 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne (RVI – 7,64 ha) Nieużytki rolne (N – 0,05 ha)
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod uprawy rolne.
Okres umowy: 3 lata
Cena wywoławcza czynszu: 5468,00 zł

+

VAT

 (usługa zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium: 500,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Brak

 I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5 62-620 Babiak

II.  Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

1.Z łożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;

2. Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy;

3. Wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2023 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Kiejsze (nr działek).

III.  Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.