WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2022 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym                    i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2022 w zakresie wspierania                             i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 5/22 z dnia 07.02.2022 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji piłki ręcznej oraz sekcji tenisa stołowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

b)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A oraz w grupie „JUNIOR MŁODSZY” i drużynie młodzieżowej – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (60.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (20.000,00 zł).

Babiak, 07.02.2022 r.

Sporządził: Robert Wertka

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski