WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 7/24 z dnia 06.02.2024 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024 wybrano następujące oferty:

a)      Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i rajdu rowerowego – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (7.000,00 zł).

b)      Zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej oraz Powitania Lata – Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (7.000,00 zł).

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (10.000,00 zł).

d)      Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego – Stowarzyszenie Przyjaciół „ZAKRZEWIACY” (5.000,00 zł).

Wójt

(-) Wojciech Chojnowsk