WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2024 W ZAKRESIE WSPIERANIA                                     I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na zadania konkursowe wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/24 z dnia 01.02.2024 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (5.000,00 zł).

b)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych i organizacją zawodów oraz turnieju szachowego – Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju „DRUŻYNA B” (15.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A, a także w grupach młodzieżowych: juniorzy, młodziki, orliki i żaki – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (70.000,00 zł).

d)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim wraz z organizacją zawodów na ergometrze wioślarskim – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (20.000,00 zł).

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski