ZGŁOŚ SWOJĄ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

oczyszczalniaUrząd Gminy w Babiaku zwraca się do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości  z terenu Gminy Babiak, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków  o poinformowanie o tym fakcie sołtysów z danego sołectwa. Niniejsza informacja jest niezbędna do zaktualizowania ewidencji, którą gminy prowadzą zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Bardzo prosimy o przekazanie informacji do dnia 31.05.2015 r.