Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Babiak informuje , że w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ( pokój 34 i 25 ) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., Do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARMiR w Kole o liczbie DJP.

Dotacje będą wypłacane w terminie 1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.). Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 160,60 zł (110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł (4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Wzór wniosku wraz za załącznikami został umieszczony pod poniższym linkiem: