Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 54 wydanego przez IMGW dnia 29.07.2016 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie.
Ważność: od godz. 12.00 dnia 29.07.2016 r. do godz. 20:00 dnia 29.07.2016 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
Uwagi: Brak.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Oferta pracy.

Na prośbę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie publikujemy ofertę pracy:

Oferta pracy ARR Konin

Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich.

Agencja Rozwoju Regionalnego w KoninieSzanowni Państwo,

Z dniem 29 lipca 2016r. przestaje funkcjonować Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie.
Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016r. informację na temat Funduszy Europejskich będzie można zasięgnąć w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zakładowa 4 (Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na parterze w pokoju nr 6 oraz na III piętrze w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, pokój nr 325.

Godziny pracy:
Pon. 7.00-17.00, Wt. – pt. 8.00- 16.00

Telefony do konsultantów:
63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail : monika.kasznia@arrkonin.org.pl

Komunikat meteorologiczny.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 50 wydanego przez IMGW  dnia 14.07.2016 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.07.2016 do godz. 23:00 dnia 14.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z północnego-zachodu i północy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
Uwagi: Brak.

Komunikat meteorologiczny.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 49 wydanego przez IMGW dnia 13.07.2016 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 14.07.2016 do godz. 24:00 dnia 14.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 90 mm. Strefa opadów będzie się przemieszczała z południa na północ województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
Uwagi: Brak.

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016 na ,”Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1. Liczba otrzymanych ofert – 4
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak ,ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą cena i najwyższą ceną:
Złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru – najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak , ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

6.
Oferta wybrana               – 5 608,80 zł. (brutto).
Oferta z najniższą ceną    – 5 608,80 zł.(brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 9 827,70 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Piotr Kamiński
Ireneusz Wiśniewski
Zbigniew Witaszek