1

Rolne badania statystyczne.

Informacja o statystycznych badabiach rolnych więcei informacji na https://rolnictwo.stat.gov.plUlotka dotycząca badań ankietowych.