NAGRODY GMINY 2023

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Ten uroczysty dzień przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości pedagogicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i jego rozwoju.
W poniedziałek 16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie Wójta Gminy Babiak – Wojciecha Chojnowskiego uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z gminnych placówek oświatowych.

Zdjęcie grupowe w sali konferencyjnej urzędu gminy Pana Wójta z nauczycielami nagrodzonymi w dniu Dnia Edukacji Narodowej.

Wójt podziękował nauczycielom za pracę i wysiłek wkładany w rozwój osobowości uczniów.
Wręczono Nagrody Gminy Babiak nauczycielom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrodzono pięciu nauczycieli z gminnych szkół i przedszkoli, a byli to:
Pani Natalia Jarońska – nauczycielka Samorządowego Przedszkola w Babiaku,
Pani Alicja Jabłońska – nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Brdowie,
Pani Sylwia Głośniak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Babiaku,
Pani Weronika Gajewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Babiaku.
Pani Olga Jędrzejewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Bogusławicach.
Nagrodami pieniężnymi uhonorowani zostali także wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy.

ŻYCZYMY  aby praca, którą Państwo wykonujecie była otoczona szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków a także ich rodziców.