Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia.

Wykaz nr 2/2023

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załącznikach:

wykaz nr 2-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- odt

wykaz nr 2-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – pdf