Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie, (dz. o nr ew. 23) będących własnością Gminy Babiak.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.
(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.docx)

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.pdf)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.docx)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.pdf)

 

Wójt Gminy Babiak
/-/ Wojciech Chojnowski