Szukamy nowych domów dla bezdomnych psów!!!

Szukamy nowych domów dla bezdomnych psów ze zdjęć, które aktualnie przebywają w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Poloniszu (przy oczyszczalni ścieków). Wszystkie zwierzaki są zaszczepione przeciw wściekliźnie, a suki zostały dodatkowo wysterylizowane. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (63) 27 11 071.

Rosną koszty gospodarki śmieciowej

Mija właśnie dwa i pół roku funkcjonowania w kraju tzw. „rewolucji śmieciowej. W bieżącym roku. kolejna już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach wprowadzenie znaczących zmian zarówno w prawnych jak i organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami. Samorząd Gminy Babiak dostosował więc prawo lokalne do obowiązujących przepisów, przyjmując tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”, obowiązujących na terenie Gminy Babiak od dnia 1 stycznia 2016 r. Więcej „Rosną koszty gospodarki śmieciowej”

Podsumowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych

W okresie październik-listopad 2015 r. przeprowadziliśmy pilotażowy program zbiórki odpadów biodegradowalnych, głównie trawy i liści od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w m. Babiak i Brdów. Odbiór odpadów odbył się w dniach 23 – 25 listopada 2015 r. Podczas akcji zebraliśmy ok. 30 ton bioodpadów.
Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w zbiórce serdecznie dziękujemy!
Zachęcając do właściwego gospodarowania odpadami, zapraszamy już dzisiaj do włączenia się, do kolejnej akcji planowanej na wiosnę 2016 r.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pismo

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2015 na „Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1 . Liczba otrzymanych ofert – 5
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:
 „Działalność Usługowa” Brdów, ul. Ks. J. Markowskiego 10, 62-620 Babiak.
5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną i najwyższą     ceną: Więcej „Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.”

Więcej o: Informacja dotycząca pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

Informacja dotycząca pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

051104_620Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 t. poz.I87 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne’ powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Więcej „Informacja dotycząca pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.”

Więcej o: Podziel się kroplą krwi!!!

Podziel się kroplą krwi!!!

krew2Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 06.12.2014 r. przeprowadzona zastanie kolejna akcja poboru krwi. Miejsce postoju ambulansu: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku w godz. 9:00-12:30. Zapisy: telefonicznie pod nr 63 27 11 071 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój 33. Więcej „Podziel się kroplą krwi!!!”

PODZIEL SIĘ KROPLĄ KRWI!

krew2Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 09.08.2014 r.przeprowadzona zostanie akcja poboru krwi. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla osób potrzebujących krwi szansa i bezcenny dar życia! Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku w godzinach 10:00-14:00. BĄDŹ TEGO DNIA RAZEM Z NAMI!!