1

Informacja o pozyskanym dofinansowaniu.

Informacja o dofinansowaniu ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg dla inwestycji Budowa ulic w m. Babiak: Szkolna Wodna
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Brdowie.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Brdowie.

Szczegóły konkursu od linkiem:

https://bip3.wokiss.pl/babiak/bip/konkursy-i-nabory.html?pid=3062
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Babiak, (część dz. o nr ew.489/3 oraz 174/1)będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – PDF

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane przez LGD Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brdów, (dz. o nr ew.143) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski
Informacja o pozyskanym dofinansowaniu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 20 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:132,00 zł (110 litrów x 1,20 zł )z 1ha użytków rolnych oraz 48 zł ( 40 l x1,20 zł) z 1 średniej  rocznej liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

Wzór_wniosku_akcyza_2023

Oświadczenie

Klauzula informacyjna