Ostrzeżenie meteorologiczne

W  ramach  działań  z  zakresu  monitoringu  zagrożeń  przekazujemy  treść  ostrzeżenia
meteorologicznego nr 53 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 30.07.2014 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia:Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.07.2014 r. do godz. 03:00 dnia 31.07.2014 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80%.
Uwagi: Do godziny 20.00 dnia 29.07.2014 r. obowiązuje Ostrzeżenie nr 49 wydane o godzinie 09.05 dnia 27.07.2014

XXXIX Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXIX SESJA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu  01 sierpnia 2014 r. tj. piątek, o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babiaku (sala ślubów) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVIII/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
  6.   Wnioski i zapytania radnych.
  7.  Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XIX/126/12 Rady Gminy Babiak z dnia  27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. 9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Babiak.
Więcej o: Informacja GOPS w Babiaku

Informacja GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że w dniach:

– 12.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 19.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 26.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyżury psychologa będą się odbywać 3 razy w miesiącu po 3 godziny. Kolejne terminy spotkań ustalane będą co miesiąc. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska

Informacja dotyczą taryf za wodę o odprowadzanie ścieków.

Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą: RADY GMINY BABIAK nr XXXVII/286/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak przedłuża się termin obowiązywania taryf na okres jednego roku. Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie.

Taryfy.

Konkurs fotograficzny

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej „Konkurs fotograficzny”

Ostrzerzenie meteorologiczne.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.07.2014 do godz. 06:00 dnia 10.07.2014r.
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 40  mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpią opady gradu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Łączna suma
opadów burzowych i jednostajnych w południowej połowie województwa może osiągnąć 90 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Silne burze z gradem: 85%, Intensywne opady deszczu: 80%
Uwagi:Brak

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

OGŁOSZENIE

Likwidator  Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” z  siedzibą w Kole ul. Stary Rynek 1 informuje, że Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, Koło ul. Stary Rynek 1, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator

Beata Pawłowska