Karta dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

 

 

Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Beneficjentem programu są członkowie rodziny wielodzietnej (min. troje dzieci) bez względu na jej dochód.   Kartę wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Posiadanie tego dokumentu może oznaczać dla rodzin tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – w zależności od rodzaju i liczby podmiotów gospodarczych przystępujących do programu.

Więcej „Karta dużej rodziny.”

Wakacje z Orlikiem

logo21Stowarzyszenie babiak21 wraz z animatorami sportu pragnie zaprosić wszystkich uczniów oraz dorosłych z terenu gminy Babiak na sportowe spędzanie wolnego czasu w okresie wakacji. Sportowe wakacje na orliku będą realizowane poprzez turnieje w takich dyscyplinach jak: koszykówka, tenis ziemny oraz siatkówka plażowa. Turnieje będą odbywać się z podziałem na dziewczyny/chłopcy oraz kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjum oraz kategoria open. Terminy następujących dyscyplin: Więcej „Wakacje z Orlikiem”

XXXVIII Sesja Rady Gminy Babiak.

XXXVIII SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu  25  czerwca  2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3.  Przyjęcie Protokółu nr XXXVII/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2014-2020.
 10. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11.  Ustalenie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babiak.
 12. Określenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone  przez Gminę Babiak w zakresie ponadnormatywnym.
 13. Prezentacja Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski i informacje.
 16.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Nabór ofert na budowę oświetlenia drogowego.

5130a8af650c3-lampy-uliczne-led-2Informujemy o naborze ofert cenowych dotyczących opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej oraz montażu infrastruktury oświetlenia drogowego na istniejących konstrukcjach wsporczych w rozbiciu na następujące zadania:
1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogusławice-Nowiny
– montaż 1 oprawy zasilanej z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70487.
2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radoszewice – etap II
– montaż 7 opraw zasilanych z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70567. Dokumentacja techniczna opracowana została w I etapie prac. Więcej „Nabór ofert na budowę oświetlenia drogowego.”

Przypominamy o OBOWIĄZKACH właścicieli i opiekunów psów.

4f702949802c0_g1W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej Gminy przypominamy Mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów:

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje w Polsce nowe prawo o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 9 ustawy: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”. Więcej „Przypominamy o OBOWIĄZKACH właścicieli i opiekunów psów.”

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne.

telefon_zaufania_b

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się. Więcej „Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne.”